Betingelser på auktionen


Handels- & Auktionshuset Limfjorden afholder auktioner ifølge gældende dansk lovgivning.

1. Alle varer sælges som beset og i den stand som de forefindes i og uden retur/reklamationsret.

Handels- & Auktionshuset Limfjorden afprøver/gennemtester ikke effekterne. Dette skal køber gøre under eftersynet.

2. Når varen er solgt, er det købers ansvar at sørge for varen.

3. Alle varer skal betales på auktionsdagen .

4. Ejendomsretten overgår til køber, når beløbet er indbetalt. Der betales med kontanter,

visa og mastercard. Check modtages ikke. 
eller via bankoverførsel (9070 - 1632587089) eller Mobile Pay (62 25 02).

5. Salær er 15% min. 100kr. + moms 25%. Eks: bud 1000kr. + salær 15% ( min 100kr.) 150kr.=1150kr.

+ 25% moms = 1437,50kr.

Nogle få varer kan være momsfri. Dette vil fremgå af kataloget.

6. Alle bydere skal registrere sig med korrekte oplysninger. Opgives der falske oplysninger, eller misbruges dette, vil det

medføre omkostninger, som byderen skal betale.

7. Al færdsel på auktionsområder sker på eget ansvar, og Handels- & Auktionshuset Limfjorden kan på ingen måder stilles til ansvar.

8. Opstår der tvivl om bud, afgør auktions leder, om katalog nr. skal tages om.

9. Handels- & Auktionshuset Limfjorden forbeholder sig retten til at afvise registering af kunder, hvis de vurderes for at være useriøse.

10. Der tages forbehold for fejl og mangler. Handels- & Auktionshuset Limfjorden kan på ingen måde stilles til ansvar.

11. Hvis de købte effekter ikke fjernes efter de aftalte datoer (står i kataloget), kan der pålægges et gebyr på 200kr. +

moms pr. katalog nr. pr. uge for opbevaring. Varene kan sælges igen på købers regningen eller bortskaffes på købers regning.


12. Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud via hjemmesiden,

inden det sluttidspunkt som er oplyst. Handels- & Auktionshuset Limfjorden byder op på vegne af højeste forhåndsbyder.


13. Vær opmærksom på, at alle bud er bindende, og at der ingen fortrydelsesret er på en fysisk auktion.